På Mellansels Folkhögskola har du tillgänglighet till toppmusiker som lärare och gästlärare.

Stationerade lärare
Karin Öberg sångpedagog, kör-ensemble mm
Tobias Helén elbas/kontrabaspedagog, ensemble, teori mm
Jonas Öberg pianopedagog, ensemble mm

Gästlärare
Johan Löfcrantz Ramsay trumpedagog
Johan Öijen gitarrpedagog

Specialprojekt
Vi har under många år arbetat med gästmusiker/artister som får agera, undervisa, musicera och uppträda tillsammans med våra elever. Några exempel på det senaste åren:
Paulo Mendonca
Michael Ruff
Stefan Gunnarsson
Ole Børud
Per “Ruskträsk” Johansson
Andreas Gidlund
Karin Hammar

Videos
Se lite exempel på Youtube.